Kontakt oss

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Vassbrekke FUS kulturbarnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal gjerne et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen ser ut.

Våre satsningsområder er LEK og Kropp, bevegelse, mat og helse. I tillegg deler vi FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring

Vassbrekke FUS kulturbarnehage er organisert som en 5 avdelings barnehage med ca. 20 ansatte.

Daglig lederIngrid Marie Miljeteig Friestad

Tlf: 99 30 83 89
E-post: dl.vassbrekke@bhg.no

Besøksadresse:

Ørpetveitveien 265, 5534 Haugesund

Fakturaadresse:

Postboks 4970 Vika, 8608 Mo I Rana. NB! Betalingsbetingelser: 30 dager etter mottak av rett faktura.

 

Avdeling Veslefrikk (1-2 år)

Pedagogisk leder: Aina Iren Heggen

Tlf: 99 07 75 25
E-post: veslefrikk.vassbrekke@bhg.no

Avdeling Ludvig (1-2 år)

Pedagogisk leder: Karen Sveen Tørresdal

Tlf: 99 07 75 92

E-post: ludvig.vassbrekke@bhg.no

Avdeling Karius & Baktus (3-4 år)

Pedagogiske ledere: Jorunn Iren Løknes

Tlf: 99 07 74 43

E-post: kariusbaktus.vassbrekke@bhg.no

Avdeling Solan (4-6 år)

Pedagogisk leder: Geir Skjelnes Kallevik

Tlf: 99 07 74 20

E-post: solan.vassbrekke@bhg.no

Avdeling Askeladden

Pedagogisk leder:

Tlf: 99 07 75 78

E-post: askeladden.vassbrekke@bhg.no